Tarama & E-Kitap: ahlalbaytlibrary.tripod.com

 http://nehculbelaga.tripod.com

 Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

[ Oniki İmam Şiası İnançları ]

Câferi Mezhebi İnançları

Şeyh SADÛK (H: 306-381)

Ehl-i Beyt İnançları

 

İÇİNDEKİLER

BİBLİYOĞRAFYA - KISALTMALAR

Önsöz...................................................................s.3-9

1. BÖLÜM - İmâmiyye'nin Tevhid İnanışının Özelliği......s.17

2. BÖLÜM - Allah'ın Zâti ve Fiili Sıfatları Hakkındakı İnanç...24

3. BÖLÜM - Teklif Hakkındaki İnanç.......................26

4. BÖLÜM - İnsanların Fiilleri Hakkındaki İnanç............27

5. BÖLÜM - Gebr ve Tefviz'in İnkârı Hakkındaki İnanç....28

6. BÖLÜM - İrade ve Meşiet Hakkındaki İnanç. . . . . . . .29

7. BÖLÜM - Kaza ve Kader Hakkındaki İnanç. . . . . . . . 33

8. BÖLÜM - İnsanın Fıtratı ve Hidâyeti Hakkındaki İnanç...36  

9. BÖLÜM - İstitâat Hakkındaki İnanç. . . . . . . . . . . . . . .38

10. BÖLÜM - Yaradılışın Kaynağı (Mebde') Hakkındaki İnanç...40

11. BÖLÜM - Yüce Allah Hakkında Cedel ve Miril' ( müna

kaşa ve Tartışma )'nın Yasaklanmasına Dair İnanç.................42                             

12. BÖLÜM - Levh ve Kalem Hakkındaki İnanç............44

13. BÖLÜM - Kürsi Hakkındaki İnanç...................45

14. BÖLÜM - Arş Hakkmdaki İnanç ...................46

15. BÖLÜM - Nefisler ve Ruhlar Hakkındaki İnanç........49

16. BÖLÜM - Ölüm Hakkındaki İnanç.................55

17. BÖLÜM - Kabir Sorııları Hakkındaki İnanç......... 63

18. BÖLÜM - Dönüş (Rec'a) Hakkındaki İnanç.. . . . . . . .66

19. BÖLÜM - Ölümden Sonra Dirilme (Ba's) Hakkındaki İnanç...71

20. BÖLÜM - Kevser Havuzu Hakkındaki İnanç.....73

21.BÖLÜM - Şefâat Hakkındaki İnanç. . . . . . . . . . . .74

22. BÖLÜM - Va'd ve Vaid Hakkındaki İnanç....................75

23. BÖLÜM - Kula Yazılanlar Hakkındaki İnanç......76

24. BÖLÜM - Adalet Hakkındaki İııanç......................78

25. BÖLÜM - A'râf Hakkındaki İnanç.......................79

26. BÖLÜM - Sırat Hakkmdaki Inanç................................80

27. BÖLÜM - Mahşer Yolu Üzerindeki Geçitler Hakkındaki İnanç......81

28. BÖLÜM - Hesâb ve Mizanlar Hakkındaki İnanç. .....84

29. BÖLÜM - Cennet ve Cehennem Hakkındaki İnanç......88

30. BOLÜM - Vahyin Allah'dan Emir ve Nehy Olarak Kitablar Halinde İnişinin

                         Keyfiyeti Hakkındaki İnanç............94

31. BÖLÜM - Kur'an'ın Kadir Gecesinde İnişi Hakkındaki İnanç....96                          

32. BÖLÜM - Kur'an Hakkındaki İnanç....................98

33. BÖLÜM - Kur'an'm Hacmi Hakkındaki İnanç. . . . . . .99

34. BÖLÜM - Nebiler- Resullcr- İmamlar ve Melekler Hakkındaki İnanç.....104

35. BÖLÜM - Nebiler ve Vasilerin Sayıları Hakkmdaki İnanç.....107

36. BÖLÜM- İsmet Hakkındaki İnanç..........................................113

37. BÖLÜM - Guluv (Aşmıık) ve Tefviz (Yekil Kılma­Havale) Hakkındaki İnanç...114

38. BÖLÜM - Zalimler Hakkındaki İnanç...............................121

39. BÖLÜM - Takiyye Hakkındaki İnanç..........................................127

40. BÖLÜM - Nebi'nin (saa) Soyu Hakkındaki İnanç............131

41. BÖLÜM - Aleviyyc Hakkındaki İnanç............132

42. BÖLÜM - Yasak ve Mübah Hakkındaki İnanç..................136

43. BÖLÜM - Açıklanmış Ve Özel Haberler Hakkındaki İnanç....137

44. BÖLÜM - Tıpla İlgili Haberler Hakkındaki İnanç.........................138

45. BÖLÜM - (Bir Konuda) İki Ayrı HadisinVarlığı Hakkındaki İnanç.......140

  İNDEKS.........................................................................153

Çeviri : Doç.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI

-----------------

Kardeş Siteler:   http://ehlibeytkutuphanesi.tripod.com   http://nehculbelaga.tripod.com

 

Önceki Sayfa

http://ahlalbaytlibrary.tripod.com

Sonraki Sayfa