Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İÇİNDEKİLER

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

            CEBR VE TEFVİZ'IN İNKARI HAKKINDAKİ İNANÇ

 

 

Şeyh (Ebu Cafer), bizim bu konudaki inancı­mız, İmam Cafer es-Sâdık'ın görüşüdür, der. Buna göre, (insanlar üzerine) ne cebr ( zorlama), ne de

tefviz (tam serbestlik ve havale) vardır;1 fakat durum bu iki (aşırı uç) arasında orta yoldur. "İki uç arasındaki orta yol nedir?" diye sorulduğunda İmam Cafer es-Sadık dedi ki:

 

Bu şuna benzer. Suç işlemeye niyet etmiş bir adam görürsünüz ve onu caydırırsınız; fakat o aldırmaz ve siz de onu kendi haline bırakırsınız; sonra da o, tutar o suçu işler. Şimdi (sizin nasihatinizi) kabul etmediği ve siz de onu kendi başına bıraktığınız için, elbette onun suç işlemcsini emreden insan olmazsınız2.

 

 

 

 

1. Cebr ve tefviz, Şeyh Mufid tarafından açıklanmıştır, Mur.  II, 142-3. (A.F.).

2. MC, 157,210,213; BHA, 119; FC, 95-6; Affifi, 154_ (A.F.).

Krş.: Usul,I, 155 vd.;Shi'ite, 133 vd.; Fıkh, 181; lbane,49 vd.

 

 

 

 

 

Bölüm 4

s.28           Bölüm 5

Bölüm 6