İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM

A'RAF (BURÇLAR) HAKKINDAKİ İNANÇ

 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim A'râf1 hakkındaki inancımız şudur: A'raf, cennet ile cehennem arasında bir sur (burç)'dur ve üzerinde"...her iki tarafı da simalarından tanıyan adamlar vardır.."2. Bu adamlar Hz. Peygamber (s.a.a) ve vasilerdir* (a.s.)3. Onları tanıyan ve onların da kendisini tanıdığı kimseler dışında hiç kimse cennete giremez. Onları inkar eden ve onların da kendisini inkar ettiği kimseler dışında hiç kimse de cehenneme giremez.

A'raf'ta, ister kendilerine azab etsin ister onları bağışlasın Allah'ın emrini ümid edenler vardır.

 

 


 

1.Ethiopic, Jeffrey, 65'den geldiği aşikar. MB, 173. A'raf, mecazi olarak De'âım'de de kullanılır ve imamlara işaret eder, ki insanların nefisleri onların hidayetleri ile ölümden sonra tezkiye olunacaktır, FC, 9 (A.F.). Ayrı. krş.: Shi'ite, 164.

2.A'raf (7» 46.

3.Bu vasiler, İsna-aşeriyye'nin ( Şia'nın ) oniki imamıdır (A.F.).

* Hz.Peygamber (saa) diyor ki: "Ben den sonra 12 imam gelecektir. Bu imamlar Kureyştendir."

Sahih-i Buhari& Müslim.

ve yine diyor ki:

"Kim zamanının imamına biat etmeden ölürse cahiliyye ölümüyle ölür."  

Ahmed bin Hanbel,Müsned, Sahih-i Müslim

 

Hz.Ali (as) Nehcül Belağa'da diyor ki:

"Imamlar Kureyş'ten ve Beni Haşim'dendir. ( Hz.Peygamber (saa)'in soyundandır)."

Nehcül Belağa, Hutbe:144 (İngilizce Baskısı)

Bizim zamnımızın imamı, İmam Mehdi (as)'dır. 12 Imamın sonuncusudur ve hayattadır, uzun gaybet dönemindedir. Allah dilediği zaman gaybet dönemi bitecek ve Imam, Allahın izni ile yeryüzünü adaletle dolduracaktır.

Imam Mehdi (as)'a uymak Hz.Peygamber (saa)'e uymak gibidir. O'na uymamak Hz.Peygamber (saa)'e uymamamk gibidir.

O'nun gaybeti boyunca uymamız gereken kimseler, İmam (as)'a sorulduğunda, şöyle buyurmuştur:

"Bizim ilmimizi, hadislerimizi nakleden alimlere, müçtehitlere uyun."

Bugün, Allah'tan sakınan ve kurtuluşu uman her insanın Allah'a, 124.000 Peygambere (as) ve 12 Imam'a (as) uyması farzdır.

(Programlayanın Notu)

 

 

 

Bölüm 24

s:79    Bölüm 25

Bölüm 26