İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

YİRMİALTINCI BÖLüM

SIRAT HAKKINDAKİ İNANÇ

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Cafer der ki: Bizim sırat hakkındaki inancımız şudur1: O, haktır; bir cehennem köprüsüdür ve bütün yaratılmışların üzerinden geçeceği bir yerdir. Aziz ve Cdi! Allah şöyle buyuruyor:

"Sizden cehenneme uğramıyacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür"2.

Başka bir yönden Sırat, Allah'ın hüccetlerinin (imamlar) adıdır3. Allah, dünyada onları tanıyan ve onlara itaat eden kimsenin, üzüntü ve pişmanhk günü olan Kıyamet Günü'nde, cehennem köprüsü demek olan Sırat üzerinden geçişine müsaade edecektir.

Allah'ın salât ve selamı ona olsun Hz. Peygamber, Ali'ye (a.s.) şöyle söylemiştir:

"Ey Ali! Kıyamet Günü geldiğinde, sen ve Cebrail ile beraber Sırat'ın üzerinde oturacağım. Senin velayetine bir delil getirmeyen kimsenin, Sırat'ın üzerinden geçmesine izin verilmeyecektir". .

 


 

1. Tam olarak MC, 232-233'de açıklanmıştır. Cehennem in üzerindeki ince bir köprüdür; günahkarlar aşağı düşecek; fakat sııdık mü'minlcr kurtulacaklır. Macdonald, 296 (Eş'ari). O, "Kılıçtan keskin, kıldan incedir". Aynı eser, 306 (e1-Gazzali), 311 (Nesefi), 349 (FudaIi); BHA, 224; KP, 107 (A.F.).

2. Meryem (19), 71.

3. İmam anlamında hüccet için bk.: FC, 8 : İmam, Allah'ın yeryüzündeki delilidir, KP, 22 (A.F.).

 

 

Bölüm 25

s:80    Bölüm 26

Bölüm 27