İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADALET (ADL) HAKKINDAKİ İNANÇ

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Cafer der ki: Kutlu ve Yüce Allah, bize adaleti emretmiştir1. Bizzat O ise, bize karşı, bundan daha da iyi bir şekilde davranınıştır, ki bu da hoşgörüdür, keremdir. Nitekim bu hususta Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyuruyor:

"Kim ortaya bir iyilik koyarsa ona on katı verilir; (87) ortaya kötülük koyan ise ancak misliyle cezalandırılır; onlara haksızlık yapılmaz"2.

Adalet, iyiliğe iyilikle; kötülüğe de kötülükle karşılık vermek demektir. Salât ve selam üzerine olsun Nebi (saa) şöyle demiştir:

 "Aziz ve Celil Allah'ın rahmeti dışında, hiç kimse yalnızca iyi amellerinden dolayı cennete giremez .

 


 

1. Allah'ın adâleti hakkında bk.: MC, 60-63, 195, 234; BHA, 111- 151, özellikle.' 149-151. Şiiler adalete büyük ağırlık verirler. Bk.: BHA, 95; Macdonald, Development, 136. Tevhid'deki yegane atıf, s.61'dedir. FC, 84. (A.F.).

2. En'am (6), 160.

 

 

Bölüm 23

s:78    Bölüm 24

Bölüm 25