Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

İÇİNDEKİLER

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULA YAZILANLAR HAKKINDAKİ İNANÇ

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim bu konudaki inancımız şudur:1 Hiçbir kul yoktur ki, onun bütün amellerini yazmak üzere kendine vekil kılınmış iki meleği bulunmasın.

Kim bir iyiliğe yönelirse, ona bir iyilik yazılır ve eğer bu iyiliği işlersc, ona on iyilik yazılır. Ama kötülüğe niyetlenirse, o kötülüğü işleyinceye kadar ona birşey yazılmaz. Eğer bu kötülüğü işlerse, yedi saat mühlet tanınır. Bu süre bitmeden önce tövbe ederse, onun aleyhine hiçbir şey yazılmaz. Ama tövbe etmezse, yalnızca bir tek günah yazılır.

Bu iki melek, kulun bir külü üflemesine varıncaya kadar her şeyini yazarlar.

Nitekim Allah şöyle buyurur:

"Oysa yaptıklarınızı bilen, değerli yazıcılar sizi gözedemektedirler"2.

Mü'minlerin Emiri (a.s.), bir keresinde, lüzumsuz sözler söylemekte olan bir adamın yanından geçiyordu. Ona dedi ki:

 "Be adam, şu anda sen, kendi meleğine, Rabbine bir mektup yazdırıyorsun; onun için kendini ilgilendiren şeylerden söz et ve seni ilgilendirmeyen şeyleri de terket!".

Ali (a.s.) dedi ki:

"Müslüman kimse, sustuğu müddetçe iyilik eden bir kimse (muhsin) gibi yazılır. Fakat konuştuğu zaman, ya iyilik eden ya da kötülük eden olarak yazılır".

İki melek, Ademoğlunun köprücük kemiklerinde durur. Sağda duran melek iyilikleri; solda duran da kötülükleri yazar. Gündüzlere ait iki melek, kulun gün boyu işlediği amelleri; gece melekleri de kulun geceleyin işlediklerini yazarlar.

 

 


1. Krş.: MC, 129.

2. İnfitar (82), 10 -12. Krş.: MC, 199. Urduca mütercimi şöyle bir not ekler: Bu ayetten, insanların fiillerinden sorumlu ve irade sahibi oldukları açıkça belli olmaktadır. İyi ve kötü fiilleri yaratan sanki Allah değildir.. Çünkü eğer O olsaydı, insanın sorumluluğu bir sonuç olurdu ve fiiller, insanlara isnad edilemezdi ve böylece, onlar, kötü fiillerinden dolayı cezalandırılmazlardı. Bu bakımdan fiillerin, Allah'dan değil insandan doğduğu açıktır. (A.F.).

 

 

Bölüm 22

s:76    Bölüm 23

Bölüm 24