İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

ŞEFAAT HAKKINDAKt İNANÇ

 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Câfer der ki: Biz, ister büyük günah işlesin ister küçük, Allah'ın dinini kabul ettiği kimsenin şefâata kavuşacağına inanırız?. Günahlarından tövbe edenlere gelince.. onların şefâata ihtiyaçları yoktur.

Salat ve selâm olsun Nebi (saa) buyurur ki:

"Benim şefâatıma inanmayana, Allah şefâatımı bağışlamasın!"

Ve yine salat ve selam olsun o dedi ki:

"Tövbeden daha başarılı bir şefaatçı yoktur" 1.

Şefaat, peygamberlere ve vasilere aittir2. Mü'minler arasında da Rebia ve Mudar kabilelerinin sayısınca3 insan adına şefaat edebilecek olanlar vardır. Hatta mü'minlerin en azı bile, otuzbin kişi adına şefâatta bulunabilecektir4. Fakat şüpheciler, (86) müşrikler, kafirler ve inkarlarında ısrar edenler için şefaat yoktur. Ama Allah'ın Birliğine inananlar arasındaki günahkarlar bağışlanabilir.

 


 

1. MB, 398; klC, 194, 169 ve 180 vd.; BHA, 237, 238. (A.F.).

2. MC, 182, BHA, 234-235. (A.F.). Nebiler ve bizim Nebi­miz. Hz. Muhammed'in büyük ve küçük günah işlemiş mü'minlere şefaatinin hak olduğu lık. bk.: Fıkh, 182; IMile, 8, 75.

3. Arapların en büyük kabileleri.

4. Sünni rivayettc yetmiş bin, W enginek, Handbook, 112 (A.F.).

 

 

Bölüm 20

s:74    Bölüm 21

Bölüm 22