Kur'an'da ve Sünnet'te

GEÇİCİ NİKAH [ Mut'a ]

e-kitap:  nehculbelaga.tripod.com

  

İÇİNDEKİLER

    KUR'AN'da :

  Nisa Suresi 24' üncü Ayetin Tefsiri Başlıyor...

bullet

Bir tefsircinin görüşü ve ona cevap..

bullet

Başka bir tefsircinin görüşü ve ona cevap...

bullet

Nesih meselesine gelince...

bullet

Bu ayet sünnetle neshedildi mi?

bullet

Müt'a Ayetinin "Belirli Bir Süreye Kadar"  Bildiren  Örnekler

bullet

Sahih-i Tirmizi'den bir rivayet ve ona cevap...

bullet

Müt'a Ayetinin Ayetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden Örnekler

bullet

Müt'a Ayetinin Sünnetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden Örnekler

bullet

Ve Cevaplar...

 

SÜNNET'te:             

    

 A - Ehl-i Beyt Imamları'ndan (a) Rivayetler:

 

B - Sahabe ve Müfessir Olan Tabiinden

Müt'anın Caiz Olduğunu Savunanların Görüşünü Bildiren Hadislerden Örnekler

 

 

C - Ömer'in Müt'ayı Yasakladığını İfade

Eden Rivayetlerden Örnekler

D - müt'a rivayetlerine ilişkin inceleme

E - SONUÇ

 

 

 

Bu E-kitap El-Mizan Tefsir'inden faydalanılarak

 http://nehculbelaga.tripod.com  

http://ahlalbaytlibrary.tripod.com

tarafından hazırlanmıştır.

Başarı Allah'tandır.