Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

 

 

 

verirse, İslam Mezhepleri Tarihi Kürsüsü olarak diğer kaynak eserlerin, aynı şekilde Türkçe'ye kazandırılması işine devam edilecektir.

 

 

 

 

Ve tevfik Allah'tandır.

 

 

 

 

 

 

2.11.1977 Ankara                         Ethem Ruhi FIĞLALI

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Sayfa

9

Bölüm 1