İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

KIRKİKİNCİ BÖLÜM

YASAK (HAZR) VE MÜBAH HAKKINDAKI İNANÇ

 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Cafer) şöyle dedi:

'Bizim bu konudaki inancımız şudur: Hakkında kesin bir yasak bulunmayan herşey mübahdır.'

 

 

 

 

Bölüm 41

s:136    Bölüm 42

Bölüm 43