İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

KIRKINCI BÖLÜM

NEBİ'NIN (S.A.A.) SOYU HAKKINDAKİ İNANÇ

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Câfer) der ki: Bizim onlar hakkındaki inancımız şudur: Selam üzerlerine olsun onlar Adem'den (106) onun (Hz. Peygamber) babası Abdullah'a -selam üzerine olsun- kadar müslümandırlar. Selam üzerine olsun Ebu Talib  bir müslümandı1. (Hz. Peygamber'in) Annesi Amine bint Vehb de müslümandı.

Allah'ın salât ve selâmı ona olsun Nebi, "Ben, selam üzerine olsun Adem'den (as) bu yana gayr-ı meşru (bir soydan) değil, helâl bir nikâhla gelen bir soydan çıktım". buyurdu2.

Ve rivayet edildiğine göre selam üzerine olsun Abdulmuttalib, hüccet; selam üzerine olsun Ebu Talib de onun vasisi idi.

 


 

1. Krş.: Usûl, I, 448-9.

2 Urduca mütercimi şöyle bir not ekler: Hz. Peygamber'in (saa) soyu arasında yedi peygamber vardır. Bunlar Adem; Şit, Nuh, İlyas, İbrahim, İsmail ve el-Yasa ve o, delilini desteklemek üzere Kur'an'. dan ayetler getirir.

 

 

Bölüm 39

s:131    Bölüm 40

Bölüm 41