İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

ÖLÜMDEN SONRA DİRİLME (BA'S)

HAKKINDAKİ İNANÇ

 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Cafer der ki: Bizim ölümden sonra dirilme (ba's) hakkındaki inancımız şudur: O, haktır.

Salat ve selam üzerine olsun Nebi (saa) şöyle buyurdu:

 "Ey Abdulmuttalib oğulları! Doğrusu gözcü kendi halkına yalan söylemez. Beni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, sizler sanki uyurmuş gibi mutlaka öleceksiniz ve sanki uyanırmış gibi yeniden diriltileceksiniz. Ölümden sonra cennet ve cehennemden başka da oturacak bir yer yoktur".

Bütün insanlığın yaratılmaları ve ölümden sonra diriltilmeleri, Güçlü ve Ulu Allah için, ancak bir tek nefsin yaratılması gibidir. Bu, Yüce Allah'ın şu kelamına uymaktadır:

"Sizin yaratılmanız ve tekrar diriImeniz tek bir nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir, , ,"1

 


 

1. Lokman (31), 28. Ba's'ın hak olduğu hakkındaki Sünni inanış için bk.: Fıkh, 180, 182; Ibâne, 8. Yazarın belirttiği yöndeki Şii inanışı için bk,: Akâid, 126 vd,; Shi'iite, 165 vd.

 

 

 

 

Bölüm 17

s:66    Bölüm 19

Bölüm 18