Hz.Muhammed (saa) Diyor ki:

"Kim zamanının imamına biât etmeden ölürse cahiliyye ölümüyle ölür."

Ahmed b.Hanbel, Müsned; Müslim,Sahih.